Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
MCS

Saab i Danmark

Din lokale og innovative partner

Vi samarbejder med vores danske partnere for at frembringe innovative og tilpassede teknologier for multi-domæne operationer (MDO) og for sammen at beskytte samfundet mod truslerne i en verden under konstant forandring. Saab Danmark A/S og Saab Nordic Defence Industries A/S er økonomisk uafhængige danske virksomheder inden for Saab Gruppen med hovedkvarterer i Sønderborg og Nørresundby. Vores eksperter på det pågældende område er i konstant kontakt med de forskellige Saab-enheder rundt omkring i verden for at sikre, at vores danske kunder modtager de mest egnede løsninger.

Vi opretholder regelmæssig og tæt kontakt med vores slutbrugere og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Detaljeret viden om markedet og forståelse for de konstant skiftende kundebehov og processer er nøglen til succes.

Historier

Sirius Compact | Podcast

Den stigende brug af elektronisk krigsførelse og den massive investering i teknologi har ført til flere og flere konflikter mellem ligeværdige modstandere, hvor fjender kæmper med samme typer våben. Som et resultat bliver information og data mere og mere vigtige i taktisk krigsførelse. At opnå disse data på et tidligt tidspunkt uden fjendens viden er en fin kunst og en færdighed, der vil spille en afgørende rolle i at afgøre udfaldet af fremtidig krigsførelse. Sirius Compact giver enkeltpersoner og små enheder øjeblikkelig situationsbevidsthed - hvor og hvornår de har brug for det.

 

Læs mere om Sirius Compact

Video - 16:10

GLSDB

Leverer overmatch-kapacitet til den moderne slagmark. Vores Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) er en langtrækkende præcisionsammunition, der opfylder de væbnede styrkers skiftende behov. GLSDB giver suveræn fleksibilitet og supplerer eksisterende våben med ballistiske baner og bygger på de gennemprøvede og succesfulde Small Diameter Bomb Increment (SDB I) og Multiple Launch Rocket System-raketter. SDB er et våben i 250-pundsklassen med et avanceret GPS-understøttet inerti-navigationssystem kombineret med et multifunktionelt, gennemtrængende spræng- og fragmenteringssprænghoved og en programmerbar elektronisk tændsats.

glsdb.jpg

GLSDB muliggør præcise langdistanceangreb

Der er flere og flere militære konflikter på verdensplan. Fremtidens slagmark er mere spredt og strækker sig i dybden. Det bliver vigtigere at angribe mål af høj værdi på længere afstand. Derfor bliver civile for ofte fanget i skudlinjen, især hvis der er militære mål i byområder. Dette gør det endnu vigtigere at have præcise våben, der nøjagtigt kan lokalisere og ramme mål hos fjenden, for så vidt muligt at undgå utilsigtet skade. Men præcision er kun et af kravene til moderne våbensystemer.

saab_ground_combat_systems_03_lr_rgb.jpg
RBS15 Gungnir

RBS15 er et meget sofistikeret antiskibsmissil, der også er beregnet til angreb på land. RBS15 Gungnir-langdistancemissilet er designet til at dominere det kystnære miljø. Gungnirs operationelle kapacitet er lige så effektiv i havområder som på land. RBS15 Gungnir kan integreres med fly, skibe og lastbiler for at danne komplette systemløsninger.

Video - 02:15

Inden for rammerne af et tillidsfuldt samarbejde drager vores industrielle partnere og det danske forsvar fordel af innovative og omkostningseffektive produkter og en service, der dækker produkternes livscyklus. Saab-produkter er robuste og pålidelige - de er alle gennemtestede og afprøvede under barske miljøforhold. Saab fungerer også som en pålidelig systemintegrator i samarbejde med militære og civile sikkerhedsfirmaer. Saab Danmark A/S udvikler, leverer og understøtter integrerede, verdensførende kommunikationsløsninger inden for militært forsvar og civil sikkerhed.

TactiCall VCS

Det fuldt ud IP-baserede system TactiCall Voice Communication (VCS), der er udviklet hos Saab Danmark, er en integreret kommunikationsløsning, som forbinder alle kommunikationsteknologier uafhængigt af radiobånd, frekvenser eller hardware. Dette kommunikationssystem giver fuldstændig kontrol over og hurtig adgang til al tilgængelig jord-jord-kommunikation og luft-jord-kommunikation fra en enkelt brugergrænseflade. 

 

Læs mere om TactiCall

Video - 00:45
_dsc3533_hr.jpg

Realisme – Nøglen til operativ succes

Selv om der ikke er nogen erstatning for reel kamperfaring, er realisme nøglen til at optimere træningsoplevelsen. Saabs live-træningsløsninger leverer denne realisme og de data der gør det muligt at lære de vigtigste ting for at maksimere kampens effektivitet, hurtigt og med høj nøjagtighed,. Virtuel simulationstræning giver brugeren mulighed for at øve procedurer, taktik og håndtering af udstyr. Sammen med live simulationstræning tilføjes afgørende eksterne påvirkningsfaktorer. Kamptropper opererer på en stadigt mere kompleks slagmark hvor de er under præcis fjendtlig beskydning, de påfører og modtager tab, de arbejder under ekstreme miljøbelastninger og er ofte udstyret med nye og nyudviklede teknologier.

karten_1600x800px_dnk_1.jpg
karten_1600x800px_dnk_2.jpg
Giraffe 1X

Radarløsningen Giraffe 1X tilbyder et bredt spektrum af applikationer - lige fra jordbaseret luftværn til løsninger på det maritime område eller som perfekt beskyttelse af civil infrastruktur, offentlige bygninger og store events. Giraffe 1X er en ekstremt alsidig, high-performance 3D-radar. Systemet detekterer og følger luftbårne objekter og overfladeobjekter - på samme tid. Med sin overlegne præcision fortæller systemet dig, om det er et missil, en drone eller en fugl, der er på vej mod dig.

 

Læs mere om Giraffe 1X

Video - 00:20

Våbensystemer til kamp på landjorden

Saab udvikler kontinuerligt sit udvalg af våben til brug for landbaseret kamp og bestræber sig konstant på at opfylde kundernes krav og forventninger. Carl-Gustaf M4, det mandbårne, multifunktionelle våbensystem, bygger på systemets allerede betydelige fleksibilitet og tilbyder en større grad af præcision, lettere konstruktion og kompatibilitet med fremtidige innovationer. NLAW er et unikt missilsystem, der er optimeret til at nedkæmpe kampvogne og andre pansrede køretøjer. Dette system giver den enkelte soldat mulighed for at standse en kampvogn i alle konfliktsituationer og miljøer.
RBS 70 NG

Det fleksible design af det kortrækkende luftværnssystem RBS 70 NG, skaber en lang række anvendelsesmuligheder inden for den samme mission. Systemet kan indsættes hurtigt og rettidigt fra enhver placering - fra en mobil køretøjsplatform eller endda via fjernstyring gennem en integreret applikation, der bruger det modulære visionssystem. RBS 70 NG-systemet er operativt både dag og nat, da det er udstyret med en termisk enhed til billeddannelse. En anden fordel er det avancerede laserstyringssystem, der ikke kan jammes, og som forøger træfsandsynligheden mod ethvert mål.

 

Læs mere om RBS 70 NG

Video - 3:50

Kontakt os

Heino Lundgren

CEO Saab Danmark

Jan Rasmussen

Head Marketing & Sales

Morten Billing

Director Marketing & Sales